Arhiva ispitanih uzoraka

  • zvanično ispitivanje
  • merkatilna roba
  • informativno ispitivanje

Prioritet u radu laboratorije Sirmium Seme su profesionalno i kvalitetno pružanje usluga kao i kvalitetno i objektivno uzorkovanje i ispitivanje semena. Laboratorija Sirmium Seme učestvuje u testovima medju laboratorijskog poredjenja u kojima učestvuju akreditovane laboratorije i na taj način se stalno proverava kompetentnost analitičara i ispravnost opreme.