• 07 FEB 17

    Visokostručno osoblje

    Zaposleni u laboratoriji su visokostručni i iskusni analitičari koji poseduju odgovarajuće licence za uzorkovanje i ispitivanje fizičko-hemijskih i bioloških osobina semena.

Features