Uputstvo za uzimanje uzorka semena

Ovo su tri osnovne stvari koje trebate znati pre uzimanja uzorka i slanja:

1) za ispitivanje semena, potrebno je da nam dostavite minimalno količinu od 1kg. Seme mora da bude isključivo ISTE sorte i od ISTOG proizvodjača
2) ako se seme uzima iz dzakova, potrebno je iz svakog dzaka uzeti po malo semena da bi se dobila minimalna količina od 1kg uzorka koji šaljete nama na analizu
3) ako se seme uzima iz prikolice, podnog skladišta ili rasutom stanju, potrebno je uzeti sa više različitih mesta i dubina

Detaljno uputstvo za uzimanje uzorka semena

Ako želite da vidite detaljnije uputstvo za uzimanje uzorka semena, kliknite na dugme da ga preuzmete.